CROESO I

Art and Soul Tribe

Welcome to

Dathlu Amrywiaeth, Cynhwysiant a Chydlyniant Cymunedol

WE CARE ABOUT COMMUNITY

EDUCATION

FOR SCHOOLS

FOR HIGHER EDUCATION

FOR LEARNER DIFFERENCES

FOR ADULT EDUCATION

FOR TEACHER WELLBEING

CORPORATE

FOR CORPORATE EVENTS

FOR CORPORATE  WELLBEING, FOR INCLUSION, SAFEGUARDING & MENTAL HEALTH CHAMPION TRAINING

PUBLIC

FOR INDIVIDUALS

FOR FAMILIES

FOR COMMUNITIES

FOR EMPOWERMENT

FOR YOU

A Creative approach to the

New Normal

Soul School Logo.jpg
Soul Cirque.png
high res tribe.png

Gweledigaeth:

Byd lle mae unigolrwydd yn cael ei ddathlu, anogir amrywiaeth, a chaiff pawb eu cyfle i ddisgleirio.

Cenhadaeth:

Sefydliad menter gymdeithasol yw Art & Soul Tribe CIC sy'n harneisio Calon ac Enaid llwyth cynyddol o weithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr creadigol ar eu liwt eu hunain. Ein nod yw creu newid cymdeithasol tymor hir, trwy ymgysylltu â chymunedau ledled Gogledd Ddwyrain Cymru, Gorllewin Swydd Gaer a Glannau Mersi mewn ffordd arloesol ac ysbrydoledig i roi pwrpas a gobaith, codi hunan-barch, a chefnogi iechyd a lles meddyliol a chorfforol da.

Mae lles ein cymunedau, ac yn benodol cenedlaethau'r dyfodol, wrth wraidd popeth a wnawn, gyda phedwar canlyniad allweddol:

* CEFNOGAETH IECHYD MEDDWL A CHYFRIFOLDEB

* SYMUDEDD, FFITRWYDD A MAETH

* DYSGU BYWYD O SGILIAU NEWYDD

CYNHWYSIAD A CHYDWEITHIO

Rydym yn awyddus i nodi, meithrin a datblygu perthnasoedd gweithio cydweithredol gyda Sefydliadau ac Elusennau Menter Gymdeithasol eraill, Busnesau Lleol ac Awdurdodau Lleol i gefnogi ein gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd, yr Heddlu, Addysg a Thai.

Mae ein gweithwyr proffesiynol Soul Cirque ar gael i archebu ar gyfer rheoli digwyddiadau ac adloniant ac mae 100% o'n helw yn mynd yn uniongyrchol i'n prosiectau a'n digwyddiadau cymunedol

Our latest Panel Q&A for #nostigmanovember

 
GDPR.jpg
 

ART & SOUL TRIBE

Dilynwch

Cysylltwch

Cyfeiriad

6 Camrose Close, Deeside, United Kingdom

07508636709

© 2017 gan Art & Soul Tribe. Wedi'i greu yn falch gyda Wix.com