CROESO I

Art and Soul Tribe

Welcome to

Dathlu Amrywiaeth, Cynhwysiant a Chydlyniant Cymunedol

RYDYM YN GOFAL AM GYMUNED

ADDYSG

AM YSGOLION

AM ADDYSG UWCH

AR GYFER GWAHANIAETHAU DYSGU

AM ADDYSG OEDOLION

AR GYFER LLES ATHRAWON

CORFFORAETHOL

AM DDIGWYDDIADAU CORFFORAETHOL

AR GYFER LLES CORFFORAETHOL, AR GYFER CYNHWYSIAD, DIOGELWCH A HYFFORDDIANT HAMPIO IECHYD MEDDWL

CYHOEDDUS

AM UNIGOLION

AM TEULUOEDD

AM GYMUNEDAU

AR GYFER CYFLOGAETH

I CHI

Agwedd Greadigol tuag at y

Arferol Newydd

Soul School Logo.jpg
Soul Cirque.png
high res tribe.png

Gweledigaeth:

Byd lle mae unigolrwydd yn cael ei ddathlu, anogir amrywiaeth, a chaiff pawb eu cyfle i ddisgleirio.

Cenhadaeth:

Sefydliad menter gymdeithasol yw Art & Soul Tribe CIC sy'n harneisio Calon ac Enaid llwyth cynyddol o weithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr creadigol ar eu liwt eu hunain. Ein nod yw creu newid cymdeithasol tymor hir, trwy ymgysylltu â chymunedau ledled Gogledd Ddwyrain Cymru, Gorllewin Swydd Gaer a Glannau Mersi mewn ffordd arloesol ac ysbrydoledig i roi pwrpas a gobaith, codi hunan-barch, a chefnogi iechyd a lles meddyliol a chorfforol da.

Mae lles ein cymunedau, ac yn benodol cenedlaethau'r dyfodol, wrth wraidd popeth a wnawn, gyda phedwar canlyniad allweddol:

* CEFNOGAETH IECHYD MEDDWL A CHYFRIFOLDEB

* SYMUDEDD, FFITRWYDD A MAETH

* DYSGU BYWYD O SGILIAU NEWYDD

CYNHWYSIAD A CHYDWEITHIO

Rydym yn awyddus i nodi, meithrin a datblygu perthnasoedd gweithio cydweithredol gyda Sefydliadau ac Elusennau Menter Gymdeithasol eraill, Busnesau Lleol ac Awdurdodau Lleol i gefnogi ein gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd, yr Heddlu, Addysg a Thai.

Mae ein gweithwyr proffesiynol Soul Cirque ar gael i archebu ar gyfer rheoli digwyddiadau ac adloniant ac mae 100% o'n helw yn mynd yn uniongyrchol i'n prosiectau a'n digwyddiadau cymunedol

#TRIBEWAYSTOWELLBEING

Certified Circle Badge.jpg
digital-white-background.png
download (1).png
funding strip portrait colour.jpg
 
download.png
GDPR.jpg
arts-award-silver.png
 
CREW logo.jpg
Covenant banner.jpg
fsi logo.png
Adult Learning Wales.png
Argored Cymru logo.jpg
Flintshire Social Enterprise Places logo
wcva-logo-sml.jpg