top of page
Logo PNG1.png
Soul School Logo.jpg

Ein Cyrsiau Digidol

Cymerwch gip ar ein hystod o gyrsiau sgiliau Bywyd a Chyflogadwyedd. O Gwydnwch a Lles Iechyd Meddwl i Ddysgu sgiliau creadigol newydd.

Network

Dysgu Byw

Cysylltwch â Meg i gael manylion llawn ein sesiynau wythnosol byw dan arweiniad ein hwyluswyr a'n cyfoedion gwych.

Holding a Book

Hyfforddiant Arbenigol

O Ysgolion i Fusnesau, Grwpiau Blwyddyn i Lles Staff. Rydym yn arbenigo mewn Diogelu, Cymorth Cyntaf ar gyfer Iechyd Meddwl, Gwydnwch, Hyder a Lles.

bottom of page